ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชีลองกลาง หมู่ 7 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพย์ 044-870306