ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพย์ 044-870-306