เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

วันที่โพสต์: 17 พ.ค. 2012, 6:12:39

โรงเรียนบ้านชีลองกลาง กำหนดการเปิดภาคเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ภายในวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555